Zamknij
pomoc przy wykonywaniu instalacji sanitarnych,grzewczych
30/6/2022
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 20 do 20 PLN

Pomoc przy pracach brukarskich.
StPr/22/0582
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

składanie prompterów na podstawie instrukcji, pakowanie prompterów do wysyłki, obsługa wysyłek, obsługa plików w chmurze Google Docs, montowanie poszczególnych części w zespoły, sprawdzanie współdziałania części i zespołów urządzeń, sprawdzanie parametrów zmontowanego sprzętu, dbanie o porządek w miejscu pracy
StPr/22/0564
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wystawianie faktur zakupu, sprzedaży; wprowadzanie wyciągów i ich rozliczanie; sporządzanie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji; wydruk ewidencji zakupu VAT, sprzedaży VAT, księgi podatkowej
StPr/22/0565
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

utrzymywanie w czystości i porządku budynków, pomieszczeń gospodarczych oraz terenu wokół firmy stosownie do pory roku; bieżąca kontrola i naprawa drobnego sprzętu oraz wyposażenia; dbanie o mienie, o należyty stan urządzeń, sprzętu i innych materiałów stanowiących własność placówki
StPr/22/0578
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

zapoznanie się z dyspozycją produkcyjną oraz dokumentacją technologiczną; obsługa maszyn produkcyjnych (pras, żelazek); kontrolowanie i regulowanie parametrów maszyn produkcyjnych; wykonywanie czynności określonych podziałem pracy: m.in. przyklejanie transferów, przekazywanie części odzieży i odzieży gotowej do kolejnych stanowisk w zespole, przygotowywanie produktów do kontroli jakości, etykietowanie produktów gotowych, pakowanie produktów gotowych
StPr/22/0553
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wykonywanie prac porządkowych oraz prostych prac naprawczych w budynku i wokół budynku; utrzymanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach i wokół budynku; dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu oraz instalacji i urządzeń w budynku; w okresie letnim pielęgnacja zieleńców; w okresie zimowym odśnieżanie oraz dbanie o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingów; utrzymywanie podstawowego sprzętu gospodarczego w należytym stanie technicznym; wykonywanie zadań i czynności pomocniczych, usługowych w stosunku do innych pracowników polegające miedzy innymi na pomocy w załadunku i rozładunku towarów, pracach magazynowych, ustawianiu mebli, wieszaniu firanek i zasłon
StPr/22/0556
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

sprzątanie przydzielonych pomieszczeń: zamiatanie, mycie i konserwacja podłóg; odkurzanie mebli i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach; mycie okien; wykonywanie innych zleconych prac porządkowych
StPr/22/0557
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

przygotowywanie miejsca pracy przed rozpoczęciem wydawania potrwa przez kuchnię; obieranie, krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw i owoców na późniejsze potrawy; gastronomiczny rozbiór mięsa; wykonywanie różnego rodzaju potrwa zgodnie z poleceniem kucharza; zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego; dbanie o dostępność środków czystości w kuchni na zapleczu sanitarnym; czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn; zmywanie naczyń po zakończonym dniu pracy; doraźna pomoc szefowi kuchni oraz pozostałym kucharzom
StPr/22/0558
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

pomoc w opiece nad dziećmi, pomoc przy posiłkach, dekorowanie i sprzątanie sal, pomoc w przebieraniu dzieci, spacery z dziećmi, pomoc w przygotowywaniu uroczystości w Klubie
StPr/22/0561
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN