Zamknij
REKLAMA

Brodnica. Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania

11:38, 04.01.2022 | .
Skomentuj
REKLAMA

Od 20 stycznia 2022 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na modernizacji systemu ogrzewania. Jest to kontynuacja programu realizowanego w naszym mieście w latach 2018 – 2021. Z dotacji może skorzystać każdy mieszkaniec Brodnicy chcący pozbyć się tak zwanego „śmieciucha”, a tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

Wnioski przyjmowane będą do 1 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy przy ul. Kamionka 23. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie posiadanego źródła ciepła przeznaczonego do likwidacji. Osoby chcące skorzystać z dofinansowania na ogrzewanie gazowe lub podłączenie do PEC do wniosku będą zobowiązane dołączyć dokument „Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej” bądź „Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej”.

Zasady udzielania i wysokość dotacji określa Uchwała Nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 6930).

Dotacja z budżetu Gminy Miasta Brodnicy przewiduje dofinansowanie w wysokości 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż:

  • • 3 500 zł w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • • 3 500 zł w przypadku ogrzewania gazowego;
  • • 3 500 zł w przypadku ogrzewania pompą ciepła;
  • • 3 500 zł w przypadku ogrzewania elektrycznego;
  • • 2 500 zł w przypadku ogrzewania olejowego;
  • • 2 500 zł w przypadku ogrzewania paliwem stałym tj. kotłem na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690 oraz z 2019 r. poz. 363 i poz. 2549) lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. UE L 193/100 z 21.07.2015 r., Dz. U. UE L 346/51 z 20.12.2016 r.).

Wnioski rozpatrywać będzie komisja powołana przez Burmistrza Brodnicy według kolejności ich wpływu, do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta na dany rok budżetowy.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, sporządzonej zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych, zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Miasta Brodnicy.

Środki finansowe przekazywane będą przed rozpoczęciem prac, na zasadach określonych w umowie.

Po zakończeniu inwestycji, w terminie określonym w umowie, Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zakończenia inwestycji oraz dostarcza wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji.

 

UWAGA!!!

Nie będzie możliwości dotowania inwestycji zrealizowanych przed podpisaniem umowy dotacji.

Do rozliczenia dotacji wymagany będzie m. in. dokument potwierdzający zezłomowanie zlikwidowanego źródła ciepła na paliwo stałe.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%