Zamknij
przyjmowanie korespondencji i przesyłek dekretowanych z sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji , prowadzenie dziennika przyjętych dokumentów - korespondencyjnego i podawczego, przygotowanie i przekazanie dokumentacji i akt do Prokuratury, Sądów i jednostek organizacyjnych Policji, właściwe rozdysponowanie korespondencji i przesyłek dla poszczególnych funkcjonariuszy, kompletowanie, przechowywanie i rozliczanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu ich arcghiwizacji lub brakowania, prowadzenie rejestru rachunków wystawianych przez biegłych i inne instytucje dla potrzeb postępowań przygotowawczych i ich rozdysponowanie na poszczególnych funkcjonariuszy, współpraca z sekretariatem Komendanta Powiatowego Policji, prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych, wprowadzanie informacji do Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych, wprowadzanie nadgodzin policjantów służby kryminalnej do Systemu Wspomagania Obsługi Policji
StPr/23/0056
data rozpoczęcia pracy od 02.03.2023
wynagrodzenie od od 3 702,3 PLN

- aktywne pozyskiwanie klientów i budowanie relacji - przygotowanie i prezentowanie ofert ubezpieczeniowych zgodnie z potrzebami klientów - prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji - realizacja planów sprzedażowych - obsługa systemów wewnętrznych
StPr/23/0111
data rozpoczęcia pracy od 30.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych/elektronicznych na liniach produkcyjnych - wykonywanie przeglądów, konserwacji, remontów maszyn i przyrządów, - usuwanie bieżących usterek na maszynach produkcyjnych.
StPr/23/0053
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 do 4 000 PLN

Transport mleka.
StPr/23/0052
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 5 000 PLN

Pomoc przy pracach brukarskich.
StPr/23/0051
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 651 PLN

Przygotowywanie i składanie zgłoszeń/ pozwoleń budowlanych oraz powiązanych wniosków do stosownych instytucji; Koordynacja i nadzór prac remontowych elewacji budynków; Uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych na obiektach; Wykonywanie wizji lokalnych i pomiarowych elewacji.
StPr/23/0044
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

Pobieranie do badań laboratoryjnych prób wody z basenów i ścieków w terenie; wykonywanie podstawowych badań chemicznych i fizykochemicznych u klienta; transport i dostarczanie prób do laboratorium; prowadzenie dokumentacji zlecenia badań.
StPr/23/0045
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Bieżąca kontrola i nadzór urządzeń; Usuwanie bieżących awarii; Zapobieganie przyczynom powstawania awarii.
StPr/23/0041
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Prowadzenie dokumentacji budowy, prawidłowa organizacja robót budowlano - drogowych w terenie, wykonywanie pomiarów.
StPr/23/0042
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 5 000 do 7 000 PLN

Przygotowanie do lakierowania i lakierowanie natryskowe elementów aluminiowych.
StPr/23/0029
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2023
wynagrodzenie od od 27 PLN