Zamknij
Spawanie konstrukcji stalowych.
StPr/21/0035
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 4 600 PLN

Prace przy wznoszeniu oraz remontach obiektów budowlanych
StPr/21/0036
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 4 400 PLN

Odbieranie telefonów od klientów, odpowiadanie na zapytania telefoniczne i e-mailowe klientów.
StPr/21/0037
data rozpoczęcia pracy od 22.01.2021
wynagrodzenie od od 3 422 PLN

Organizacja pracy biurowy, przepływ dokumentów rachunkowych. Prowadzenie dokumentacji praowniczej. Archiwizacja dokumentów, sporządzanie i porządkowanie protokołów.
StPr/21/0038
data rozpoczęcia pracy od 22.01.2021
wynagrodzenie od od 3 422 PLN

Przyjmowanie zwrotów towarów, ocena zwróconego towaru, klasyfikacja zwróconego towaru, przeprocesowanie zwrotu.
StPr/21/0039
data rozpoczęcia pracy od 22.01.2021
wynagrodzenie od od 3 422 PLN

Praca przy usuwaniu azbestu. Praca fizyczna wymagająca pełnego i całkowitego przestrzegania procedur BHP usuwania odpadów uznawanych za niebezpieczne. Praca fizyczna polegająca na przygotowaniu terenu/miejsca pracy, zabezpieczeniu, miejscowym usuwaniu azbestu, pakowaniu, planowaniu dalszej wysyłki odpadów.
StPr/21/0029
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Projektowanie reklam świetlnych; przygotowywanie norm materiałowo-czasowych wyrobów.
StPr/21/0030
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Przygotowywanie ofert sprzedaży reklam świetlnych; prowadzenie ustaleń z klientami odnośnie danych do projektu; uruchamianie projektu; monitoring statusu; identyfikacja zagrożeń; analiza kosztowa prowadzonych projektów; rozliczenia pod faktury
StPr/21/0031
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Umiejętność aplikacji folii samoprzylepnych; przygotowywanie wizualizacji w programie CorelDraw; przygotowywanie plików dxf na podstawie grafik z programu Al, CDr
StPr/21/0032
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2021
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

Analiza zapotrzebowania na podstawie planu produkcji i norm materiałowych; zakupy materiałów do produkcji, narzędzi itp.; negocjacje cenowe; ustalanie bezpiecznego minimum stanów magazynowych.
StPr/21/0033
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2021
wynagrodzenie od od 4 200 PLN