Zamknij
REKLAMA
kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi, organizowanie i zarządzanie procesem budowy według prawa budowlanego. Zarządzanie pracownikami, prowadzenie dokumentacji budowlanej
StPr/21/1864
data rozpoczęcia pracy od 03.12.2021
wynagrodzenie od od 6 000 do 8 000 PLN

organizowanie i zarządzanie procesem budowy według prawa budowlanego. Zarządzanie pracownikami, prowadzenie dokumentacji budowlanej
StPr/21/1865
data rozpoczęcia pracy od 03.12.2021
wynagrodzenie od od 4 500 do 5 500 PLN

- aktywne pozyskiwanie klientów i budowanie relacji - przygotowanie i prezentowanie ofert ubezpieczeniowych zgodnie z potrzebami klientów - prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji - realizacja planów sprzedażowych - obsługa systemów wewnętrznych
StPr/21/1866
data rozpoczęcia pracy od 03.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prowadzenie postępowań, udzielanie zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowej, udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, sporządzenie umów o zamówienia publiczne, prowadzenie korespondencji, odpowiedzi na zapytania, pisma wynikające z procedur odwoławczych itd., ocena formalno-prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne), koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem.
StPr/21/1106
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Nadzór nad podległymi pracownikami, realizacja zleceń produkcyjnych, kontrola jakości i kompletności realizowanych zleceń.
StPr/21/1107
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Negocjacja cen, generowanie zamówień (głównie konstrukcje stalowe i wydruki cyfrowe), kontrola jakościowa.
StPr/21/1108
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

Montaż obwodów elektrycznych i led.
StPr/21/1109
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 21 PLN

Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych.
StPr/21/1100
data rozpoczęcia pracy od 03.01.2022
wynagrodzenie od od 28 PLN

Wykonywanie prac za pomocą maszyn stolarskich.
StPr/21/1087
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca w portierni, obsługa kotłowni.
StPr/21/1088
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN