Zamknij
REKLAMA

Rodzaje działalności wymagające zgody urzędu

00.00, 04.11.2022 materiał partnera
Freepik

W przypadku wielu działalności gospodarczych konieczna jest uzyskanie zgody urzędu, w tym: - sprzedaż alkoholu - prowadzenie siłowni, gabinetów masażu itp. - prowadzenie działalności medycznej - prowadzenie szkoły jazdy - prowadzenie działalności gospodarczej w szczególnych miejscach, takich jak lotniska, stacje kolejowe itp. - wykonywanie niektórych zawodów, takich jak adwokat, lekarz itp.

Działalności wymagające zgody

Wśród działalności wymagających zgody urzędu można wymienić: -działalność gospodarcza w zakresie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, -działalność gospodarcza w zakresie gazu ziemnego,

-działalność gospodarcza w zakresie wydobywania i przetwarzania kopalin ze złóż,

-działalność gospodarcza w zakresie ochrony środowiska,

-działalność gospodarcza w zakresie ochrony zdrowia.

Ponadto, wymagana jest zgoda urzędu w przypadku prowadzenia działalności, która może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu lub ładu urbanistycznemu. Przydatne informacje znajdują się na http://preznefirmy.com.pl.

Uzyskanie zgody urzędu

Uzyskanie zgody urzędu jest wymagane także w przypadku prowadzenia działalności, która wymaga spełnienia szczególnych wymagań technicznych lub sanitarnych, takich jak:

-działalność gospodarcza w zakresie produkcji i dystrybucji żywności,

-działalność gospodarcza w zakresie produkcji i dystrybucji leków,

-działalność gospodarcza w zakresie opieki zdrowotnej,

-działalność gospodarcza w zakresie produkcji i dystrybucji substancji chemicznych,

-działalność gospodarcza w zakresie produkcji i dystrybucji materiałów wybuchowych.

Ponadto, wymagana jest zgoda urzędu w przypadku prowadzenia działalności, która wymaga spełnienia szczególnych wymagań ochronnych, takich jak:

-działalność gospodarcza w zakresie ochrony środowiska,

-działalność gospodarcza w zakresie ochrony zdrowia

Wymagana zgoda urzędu

Większość z tych rodzajów działalności wymaga zgody właściwego urzędu, który reguluje dany rynek. Działalność gospodarcza i rolnicza na przykład wymagają zgody Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a działalność prawnicza wymaga zgody Ministerstwa Sprawiedliwości. Banki i inne instytucje finansowe muszą uzyskać zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego, a podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne muszą uzyskać zgodę od Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na rynku kapitałowym i energetycznym działają głównie duże koncerny, które muszą uzyskać zgodę od odpowiednich organów regulacyjnych. Działalność na rynku paliwowym jest regulowana przez Unię Europejską i wymaga zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w poszczególnych krajach członkowskich.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%