Zamknij

sobota, 25.04, godz. 10:00

BDK - Brodnicki Dom Kultury

REGULAMIN
CYKLU GRAND PRIX Brodnicy o puchar Starosty

W SZACHACH SZYBKICH

Patronat honorowy Brodnicki Dom Kultury

1. ORGANIZATOR:
• Brodnicki Dom Kultury, ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica
• Uczniowski Klub Sportowy „Kujawiak”
• Stowarzyszenie „MT Group”

2. CELE:
• popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
• wyłonienie mistrzów Brodnicy na rok 2020 w kategorii OPEN, junior i młodzik
3. TERMINY:
• Turnieje w ramach cyklu Grand Prix będą rozegrane w następujących terminach:
• Początek rozgrywania poszczególnych turniejów - godzina 10.00.
TERMINY:
25.01.2020
29.02.2020
28.03.2020
25.04.2020
30.05.2020

• Zgłoszenia i potwierdzanie obecności na Sali gry do godz. 9.45. Zawodnicy, którzy przybędą po tej godzinie rozpoczynają grę od drugiej rundy.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych rund.
4. MIEJSCE GRY:
• Brodnicki Dom Kultury ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• W Grupie A OPEN może uczestniczyć każdy bez względu na wiek, przynależność klubową czy płeć, kto dokona zapisu oraz uiści opłatę startową.
• W Grupie B JUNIOR ( dzieci i młodzież do lat 15 )- mogą wziąć udział dzieci i mlodzież do lat 15.
• Zgłoszenie udziału do turnieju za pośrednictwem internetowej strony turniejowej na Chessarbiter ( preferowane ).
• Zgłoszenia można dokonać także kontaktując się z organizatorem Marcinem Mackiewiczem, tel. 500611505
• Wyjątkowo w przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane na Sali gry w godzinach 9.15-9.45
6. SYSTEM ROZGRYWEK:
GRUPA A ( OPEN):
• Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
• Turnieje co do zasady będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, ale w wyjątkowych przypadkach z powodu braku uprawnionego arbitra zawody nie będą zgłoszone o czym zawodnicy zostaną powiadomieni co najmniej 3 dni przed planowanym turniejem.
• Tempo gry: 10 minut + 5 sekund w przypadku pozyskania zegarów elektronicznych lub 15 min. na zawodnika (w przypadku braku zegarów)
GRUPA B JUNIOR ( dzieci i młodzież do lat 15 ):
• Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund
• Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.
7. OCENA WYNIKÓW:
• Miejsca w każdym turnieju ustalane będą na podstawie ilości zdobytych punktów, w razie ich równości o kolejności decydują:
a) Buchholz Cut-1
b) pełny Buchholz
c) liczba zwycięstw
d) bezpośredni pojedynek.

• Miejsca w całym cyklu będą ustalane na podstawie punktów zdobywanych przez zawodników w kolejnych rundach z odrzuceniem wyniku jednej najgorszej rundy.
• Jeżeli po ostatniej rundzie finałowej, dwóch względnie kilku zawodników danej grupy wiekowej uzyska tę samą ilość punktów, to o kolejności zajętych miejsc zadecyduje: wyższe miejsce zajęte w rundzie finałowej.
8. OPŁATY STARTOWE:
• Wpisowe do turnieju dla osób zgłoszonych za pomocą formularza Chessarbiter wynosi:
Grupa A ( OPEN ):
a) Senior 30 zł
b) Junior 30 zł
• Wpisowe do Grupy B JUNIOR ( dzieci i młodzież do lat 15 ) wynosi 30 zł


9. NAGRODY:
GRUPA A OPEN:
• W każdym turnieju w Grupie A OPEN najlepsi otrzymają nagrody finansowe w wysokości min. 30% wpisowego

• Nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów.
Nagrody finansowe i rzeczowe nie łączą się !
GRUPA B ( dzieci i młodzież do 15 lat ):
• Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.
W CAŁYM CYKLU:
• W finale podsumowującym całość turnieju organizator ufunduje puchary dla zwycięzców poszczególnych grup i przynajmniej po trzy dyplomy i nagrody rzeczowe.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Obowiązują przepisy FIDE w szachach szybkich;
• W każdym turnieju ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń;
• Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu;
• Zawodnicy zagraniczni w turnieju OPEN muszą posiadać CODE FIDE.

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
1. Uczestnicy turnieju udzielają zezwolenia na publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w turnieju, zgodnie z celami statutowymi Organizatora (m.in. publikacja na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w prasie)
2. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez UKS KUJAWIAK na potrzeby organizacji turnieju.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

© brodnica365.pl | Prawa zastrzeżone